Menu
Your Cart

Keşif Ekibi


Keşif ekibi esebze.com içerisinde yer alan ve tüm ülke genelinde faaliyet gösteren mobil ekiplerimize verilen genel isimdir. Keşif ekibi ülke genelinde sağlıklı, doğal, organik üreticiler keşfetmek, ürünlerin doğallığını yerinde görmek ve ürün kalitesini sürekli olarak denetlemekle görevlidir.

Alanında eğitim almış ve saha tecrübesi olan arkadaşlardan oluşturduğumuz ekiplerimiz esebze.com'un sizin adınıza ürünleri seçen, denetleyen ve ürün doğallığını tescil eden temsilcileridir.Ürün Kâşifi Başvurusu Yap


GÖREVLERİ:

·         Esebze.com kriterlerine uygun ürün üreten üreticileri veya tedarikçileri bulmak.

·         Esebze kriterlerini esas alarak, üretici, ürün, üretim yeri incelemesini yaparak oluşturdukları değerlendirme formunu esebze.com’a iletmek.

·         Üretici ile esebze.com arasındaki ilişkide köprü rolü oynamak.

·         Üretici, ürün ve üretim yerlerinin ürünün hassasiyetine bağlı olarak oluşturulacak periyotlarda denetim ve kontrolünü sağlamak.

·         Esebze kriterlerine aykırı bir durum tespitinde bu durumu esebze’ye bildirmek.

·         Üretim mahallinde Esebze hak ve prensiplerini savunmak, uygulanmasını izlemek ve devamlılığını sağlamak.

 

 

GÖREV ALANLARI:

 

·         Kaşiflerin görev alanları Esebze ile çalışmaya başlayan üretici ve üretim yerleri ile sınırlıdır.

·         Esebze ile tanıştırdığı üreticiler haricinde diğer üreticiler üzerinde herhangi bir hak, yetki ve sorumluluğu yoktur.

·         Tamamen Esebze’nin belirlediği çerçevelerde, Esebze’ye karşı, Esebze tarafından görevlendirilirler.

·         Her kaşif ikamet ettiği ilin sınırları içerisinde keşif faaliyetini yürütür.

 

SORUMLULUKLARI:

·         Her kaşif öncelikle Esebze kriterlerine karşı sorumludur.

·         İnsan, doğa ve çevre sağlığı gibi hassas konularda büyük önem arz eden bir seçme, denetleme ve devamlılığı sağlamak gibi vicdani, ahlaki ve insani sorumlulukları taşımalıdır.

·         Kaşif, temsil ettiği üreticiye karşı Esebze’nin haklarını korumak ve  Esebze kriterlerinin devamlılığından sorumludur.

·         Kaşif sadece temsil ettiği üreticiden sorumludur.

·         Esebze bu görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenleme, değiştirme, kaldırma haklarına sahiptir.