Dünya nüfusunun hızla artması büyük bir sorundur. Kontrolsüz nüfus artışı, başta beslenme ve sağlık olmak üzere pek çok sorunun büyüyerek çoğalmasına sebep olmuştur. Bu tehlikeli artış dünyanın geleceğini de büyük ölçüde tehlikeye sokmaktadır. Çünkü, doğaya en fazla zararı veren ve dünyayı gitgide yaşanılmaz bir gezegen olmaya iten tek canlı türü insandır.

Gittikçe artan sayıda insanı beslemek için yeni tarım alanlarına ve barınmaları için ise yeni yerleşim alanlarına gereksinim vardır. Bu ikilemin kazananı yerleşim yerleri olmakta ve tarım alanları hızla yerleşim alanlarına dönüştürülerek rant uğruna insanların sağlıklı beslenmelerinin yolu kapatılmaktadır. Bir diğer husus bu kadar büyük ölçekte tarım yapılabilmesi için verim artırıcı bütün çalışmalar toprağın kirlenmesi ve vasıflarını kaybetmesi şeklinde sonuçlar doğurmaktadır. İnsanoğlu habire topraktan almakta ve bu aldıklarını yerine tam koyamamaktadır.

İşte kompost bu kritik noktada devreye girer. İnsanoğlunun günlük çöpünün yaklaşık % 65’i organik atıklardan oluşmaktadır. Bu organik atıkların uygun koşullarda, kontrollü çürütülmesiyle toprağın yapısını düzeltmek için gerekli kompost üretimi yapılabilmektedir. Böylece topraktan aldığımızı toprağa vererek sürdürülebilirlik yolunda en büyük adımı atmış olacağız.

Belediyelerin çöp serip, üzerini örterek yaptığı çöp toplama alanları soğuk kompost örneğidir ama bu çürüme esnasında metan gazı üretildiği için atmosfere vereceği zarar açısından pek önerilmemektedir. Oysa kontrollü ortamlarda tarım sektörü mensuplarına sıcak kompost yapımını teşvik etmek toprak yapısını düzeltmek açısından en zamanında müdahale olacaktır.

Kompost % 90 üzerinde organik madde ihtiva eder. Toprağın yapısını düzenler, su tutma yeteneğini artırır. Bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlayan, kök gelişimini motive eden mikroorganizmalar içerir. Ayrıca atıkların devasa boyutlarda bieleşerek kirlilik adını verdiğimiz büyük kitlelere dönüşmesini önlemek açısından sunduğu katkı her şeye bedeldir.

Tüm bunların ışığında üzerinde yaşadığımız dünyanın ömrünü bir parça uzatmak, sağlıklı gıda üretimine nokta kadar da olsa bir karkı yapmak için, organik madde geri dönüşümü olan kompostun yapılması ve kullanımının yaygınlaştırılması gereklidir. Sürdürülebilirlik ancak aldığını yerine koymakla mümkün olacaktır.Saygılarımla…


Fatih Güleç / @fenniziraatci